Vì khát vọng Phụ nữ được hạnh phúc!

Vì khát vọng Phụ nữ được hạnh phúc!
Gs. Lê Thị Quý - Viện Trưởng Viện nghiên cứu Giới và Phát triển, Cùng chồng, GS-TS Đặng Cảnh Khanh (con trai trưởng của GS Vũ Khiêu), GS-TS Lê Thị Quý là nhà nghiên cứu đầu ngành xã hội học, chuyên về gia đình. Nhiều năm qua, bà bền bỉ quyết liệt đấu tranh cho bình đẳng giới.
Gs. Lê Thị Quý - Viện Trưởng Viện nghiên cứu Giới và Phát triển, Cùng chồng, GS-TS Đặng Cảnh Khanh (con trai trưởng của GS Vũ Khiêu), GS-TS Lê Thị Quý là nhà nghiên cứu đầu ngành xã hội học, chuyên về gia đình. Nhiều năm qua, bà bền bỉ quyết liệt đấu tranh cho bình đẳng giới.

Phóng sự VTC-10, "Vì khát vọng Phụ nữ được hạnh phúc!" của đài truyền hình Kỹ thuật số VTC
 

Tác giả bài viết: Pv.