Mạng hành động vì phụ nữ - Network for Empowerment of Women

Đăng lúc: Thứ năm - 03/04/2014 16:16 - Người đăng bài viết: admin
 
NEW là một mạng lưới bao gồm nhiều tổ chức và cá nhân tự nguyện tham gia vào các hoạt động thúc đẩy quá trình trao quyền cho phụ nữ, tạo ra môi trường bình đẳng giới thùc chÊt ở Việt Nam. Hiện tại NEW có hơn 50 thành viên, đại diện cho cả ba miền Bắc, Trung và Nam Việt Nam.
Tầm nhìn
NEW mong muốn một Việt Nam không còn phân biệt đối xử đối với phụ nữ và trẻ em gái, nơi mà phụ nữ có thể tham gia bình đẳng vào quá trình phát triển kinh tế, xã hội, chính trị và văn hóa trong gia đình và ngoài xã hội.
Sứ mệnh và giá trị
Tạo môi trường thuận lợi để các tổ chức và các cá nhân thành viên được nâng cao năng lực nhằm tham gia tốt hơn vào việc vận động chính sách, thực hiện luật pháp, trao quyền cho phụ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới, bảo vệ quyền trẻ em, ngăn chặn bạo lực gia đình, bạo lực xã hội và buôn bán trẻ em
Các hoạt động của NEW hướng tới các giá trị :
1. Bình đẳng: Mọi thành viên đều bình đẳng về nghĩa vụ và quyền lợi.
2. Dân chủ:  Mọi thành viên đều có quyền tham gia và bàn bạc dân chủ và phát huy sang kiến vào mọi hoạt động của NEW .
3. Đoàn kết: Mọi thành viên hỗ trợ nhau trong công việc chung vì mục đích xây dựng và phát triển NEW.
4. Tín nhiệm: NEW hoạt động trên cơ sở lý luận và thực tiễn, đề cao tính chất lượng, tính khả thi, tính minh bạch và trách nhiệm giải trình .
Cơ cấu hoạt động 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ban điều hành nhiệm kỳ 2009 - 2011
 1. Lê Thị Quý (Viện nghiên cứu giới và phát triển - INGAD) – Chủ tịch
 2. Bùi Thị Kim (Trung tâm Hỗ trợ Phát triển vì Phụ nữ và Trẻ em - DWC) - Ủy viên
 3. Nguyễn Thị Tuyết Minh (Hội đồng nữ doanh nhân) - Ủy viên
 4. Bùi Quang Hiệp (Công ty luật H và anh em) - Ủy viên
 5. Lê Thi Kim Lan (Đại học Huế) - Ủy viên
 6. Lê Minh Nga (Trung tâm tư vấn tình yêu, hôn nhân và gia đình, TP. Hồ Chí Minh) - Ủy viên
 
              Ban thư ký:
 1. Âu Thị Bích Nguyệt (DWC)-  Trưởng ban
 2. Nguyễn Duy Tùng (TaDRI, Đại học Thăng Long; Ủy viên)
 3. Nguyễn Thị Hồng Yến (INGAD, Ủy viên)
      Các Trưởng tiểu ban:
 1. Ban Đối ngoại : Lê Quang Bình (ISEE)
 2. Ban Nghiên cứu : Lê Thị Quý (INGAD)
 3. Ban Đào Tạo : Nguyễn Vĩnh Chân (DWC)
 4. Ban Truyền thông : Đặng Vũ Cảnh Linh (TaDRI)
 
Lĩnh vực hoạt động
1. Nâng cao năng lực vận động chính sách cho các thành viên của NEW, phụ nữ và cộng đồng
2. Tổ chức nghiên cứu và giám sát độc lập việc thực thi chính sách pháp luật liên quan đến bình đẳng giới, chống bạo lực gia đình,bạo lực xã hội, buôn bán phụ nữ và trẻ em và trao quyền cho phụ nữ.  
3. Vận động chính sách qua việc cung cấp các thông tin kiến thức về giới và đối thoại về các vấn đề liên quan đến phụ nữ, trẻ em.
4. Sử dụng phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức quần chúng về bình đẳng giới, chống bạo lực gia đình, bạo lực xã hội, buôn bán phụ nữ và trẻ em và trao quyền cho phụ nữ;
5, Xây dựng và triển khai các dự án, mô hình tại cộng đồng liên quan đến bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ.
6. Mở rộng quan hệ hợp tác trong n­íc vµ quốc tế trong việc trao quyền cho phụ nữ, thực hiện bình đẳng giới
 
Các hoạt động đang vµ sÏ tiến hành :
1. Nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu hành động.
2. Tổ chức các hội thảo (trong nước và quốc tế).
3. Tập huấn nâng cao năng lực.
4. Viết báo cáo bóng cho Ủy ban CEDAW và các báo cáo quốc tế .
5. Công tác xuất bản sách, tờ tin, truyền thông qua báo chí, đài, tivi và trang web
Địa chỉ liên hệ
Mạng lưới Hành động vì Phụ nữ (NEW)
Văn phòng : Nhà TT6 – C18 Khu Đô thị Văn Quán – Hà Đông – Hà Nội
Tell: 04 3354 0254
Fax : 844 – 3354 0254
Email: thenew2009@gmail.com
Website : www.ingadnew.org
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc