HỘI THẢO LẬP KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG GIÁM SÁT ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN

Đăng lúc: Thứ năm - 16/10/2014 10:45 - Người đăng bài viết: admin
Theo kế hoạch của dự án: Hỗ trợ ba mạng lưới các tổ chức phi chính phủ

(NEW, DOVIPNET, GENCOMNET) về Bình đẳng giới và Quyền phụ nữ trong

tăng cường điều phối và sử dụng CEDAW cho vận động chính sách tại Việt Nam.

Ngày 9/10/2014, mạng NEW đã chủ trì chương trình: “Lập kế hoạch đào tạo và

phát triển hệ thống giám sát đánh giá dự án”. Đại diện của 13 tổ chức thuộc 3

mạng lưới NEW, DOVIPNET, GENCOMNET đã tới tham dự. Hội thảo diễn ra

gồm 3 mục tiêu chính:

 - Lập kế hoạch đào tạo để nâng cao năng lực về giám sát thực hiện CEDAW,

quyền con người của phụ nữ và bình đẳng giới cho cán bộ trẻ của các tổ chức xã

hội dân sự thuộc 3 mạng lưới phi chính phủ về Giới.

 - Phát triển hệ thống giám sát và đánh giá trong quá trình thực hiện dự án.

 - Thống nhất ý kiến của thành viên 3 mạng và ký kết biên bản ghi nhớ hợp

tác giữa ba mạng.

Trong buổi họp, nhóm đánh giá độc lập đã trình bày kết quả báo cáo đánh

giá nhu cầu về: Tình hình hoạt động chính của một số tổ chức; Một số trở ngại

của các tổ chức khi thực hiện dự án; Nhu cầu sử dụng kiến thức của CEDAW vào

các hoạt động cụ thể của tổ chức; Năng lực hoạt động của các tổ chức; Những khó

khăn gặp phải khi vận động CEDAW; Kinh nghiệm viết báo cáo bóng CEDAW;

Nhu cầu đào tạo của các tổ chức.

Nhóm điều phối buổi hội thảo đến từ INGAD và Bộ môn Công tác xã hội

của trường Đại học Thăng Long đã hứơng dẫn lập kế hoạch đào tạo dựa trên ý kiến

góp từ đại diện các tổ chức và xây dựng khung đánh giá dự án.

Buổi họp đã thông qua bản Thỏa thuận hợp tác giữa ba mạng NEW,

DOVIPNET, GENCOMNET trong dự án. Chủ tịch mạng NEW, GENCOMNET

cùng đại diện DOVIPNET đã ký kết Thỏa thuận trước sự chứng kiến và đồng

thuận của các thành viên tham dự hội thảo.
Tác giả bài viết: Hồng Yến
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc