Thống kê Đường dẫn từ site prmb.mobi theo các tháng của năm 2020
12
727
906
880
981
796
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 4302