Thống kê Đường dẫn từ site link.ac theo các tháng của năm 2020
4
3
1
176
968
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 1152