Thống kê Đường dẫn từ site link.ac theo các tháng của năm 2020
4
3
1
176
968
940
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 2092