Thống kê Đường dẫn từ site diflucan.ru.com theo các tháng của năm 2020
4977
1269
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 6246